Bennyho klan se rozrostl o další přírůstek

Bennyho klan se rozrostl o další přírůstek

Zpráva nečekaná, ale milá. Našemu plachému příteli se narodila Marie čili Máři, Maryam, Miriam, Marisa, Maryša, Mariana a Manka zvaná též domácky Maruška, Mařenka, Maruna, Mařka, Mářa, Máňa, Mája, Madla, Madlenka, Márinka, Mánička, Máša či Manka.

Jde o prastaré hebrejské jméno, kterému se přisuzuje egyptský původ. Pochází prý z „merit amm” s významem „milovaná Bohem”, ale je také spojováno s hebrejským slovem „mara” s překladem „drsný” či „hořký”. Mara se však může překládat i ze sanskrtu, kde znamená „ničitel”. To by, zdá se mi, vystihovalo Bennyho klan nejlépe;)

Mnoho zdaru celému klanu!

zdroj