Dvě neděle v lednu – změna

Zapište si do diářů!!!

V neděli 7. 1. 2018 není trénink. Od 17 do 20:00 probíhá instruktorský seminář. Zvaní jsou všichni mistři, instruktoři a čekatelé na obé všech pohlaví!

V neděli 14. 1. 2018 je trénink na pódiu