Platby a průkazky 2019

Se začátkem roku se přiblížila ne zcela oblíbená povinnost pro každého cvičence, a to platba za cvičení. Termín uhrazení plateb je do 10. 2. 2019. Platby jsou stejné jako minulý rok, tj. 3 500 Kč za půl roku a 6 000 Kč za celý rok. V ceně je i známka do Sokola.

NEZAPOMEŇTE odevzdat své průkazky do Sokola svým vedoucím tréninku, případně Slunci. Průkazky odevzdejte nejpozději do 10. 2. 2019. Kdo nezaplatí a neodevzdá průkazku do daného termínu, bude si známku do Sokola zařizovat a platit sám!

Platbu uhraďte na číslo účtu Spolku Ju-Jitsu Praha, které získáte od svého vedoucího tréninku nebo je na dveřích od klece.

Hodně zdaru ve cvičení!

Martin