Instruktorský seminář – 1. neděle

Přípomínáme, že v neděli 3.3. není pravidelné nedělní cvičení, nýbrž instruktorský seminář.

Tyto semináře jsou pro A+ (od modrého výš) a konají se každou první neděli v měsíci.