Proběhly zkoušky na 3. kyu

Proběhly zkoušky na 3. kyu

Na dnešním tréninku jsme mohli vidět úspěšně složené zkoušky Tomáše na zelený pás.

Zkoušející ocenili Tomášovu přípravu na zkoušky a konstatovali značné zlepšení.

Tomáš se nenechal rozhodit ani změnou časového rozpisu a na větu „Měl by ses rozcvičit, děláš to tak za pět minut“ reagoval jako zkušený hráč pokeru.

Jen tak dál, Tomáši!