Dojo etiketa – shrnutí a připomínky

Dojo etiketa – shrnutí a připomínky

Za poslední měsíc vyšlo 5 článků o Dojo etiketě, jak ji pojímáme u nás v Ju Jitsu oddílu Praha ve Vršovicích. Dostala jsem několik ohlasů, co v článcích chybělo nebo co bylo chybně uvedeno.

Proto to na tomto místě na závěr sepisuji (a upravím to i u článků samotných, aby to bylo pohromadě), pro všechny, kteří si všimli též.

Čl. 2: Chování na tatami

První dvě informace jsou především pro nově příchozí cvíčící z kurzu, kteří to ještě nemají zažito.

  • Když cvičíme, techniku provádíme vždy směrem „ven z kruhu“. Je to bezpečnostní záležitost, když je nás hodně, tak abychom se nesrazili či na sebe nespadli. Toto striktně dodržujeme.
  • Při rozcvičce běžíme-li v kruhu, ten, kdo vede rozcvičku, běhá zpravidla (pokud je nás hodně) v protisměru ve vnitřní části kruhu, aby měl přehled o všech cvičících. Takže se mu nepřizpůsobujeme a neměníme směr podle něj.
  • Když začínáme nácvik techniky se sparingem a mistr střídá role (nestřídáme se sami např. po dvou technikách), začíná útočit vyšší pásek, nižší pásek provádí nacvičovanou techniku. Pokud jsou stejné úrovně, tak se domluví.

Jak je to s tím klaněním?

Ad bod 7) článku 2 Chování na tatami: „Před zahájením nácviku technik se se sparingem vzájemně ukloníme na pozdrav. Vyjadřujeme si tím vzájemný respekt. Pokud spolu cvičíme několikrát za sebou (neproběhlo střídání), není třeba se klanět před každým nácvikem, ale pouze poprvé, a dále na konci při pokynu “Změňte dvojice!”. Úklonou se rozloučíme (= poděkujeme za cvičení) a změníme dvojici.“

Vysvětlení: Tento postup zahrnuje „vyjadřování úcty“. Aby se to s klaněním vyloženě nepřehánělo (neklaněli jsme se každou minutu a nezdržovali se od cvičení).

Připomínka: Podíváme-li se na to optikou bezpečnosti, dává smysl i to, udělat úklonu i pokud nedošlo k výměně dvojic, před nácvikem další techniky. Dávám tím tak najevo, že zcela vnímám sparinga, a ověřuji si rovněž, že sparing mi věnuje plnou pozornost. 

Takže obě varianty se zdají být správné, byť se neshodují. Realita není černobílá a záleží na kontextu. Není na mě, abych určila, jak se to má dělat, od toho jsou tu kvalifikovanější (a doufám, že se ozvou, okomentují to na Facebooku, apod. – přidám ráda rozhřešení sem pod článek). Řekla bych, že vhodné je, že pokud se mi někdo ukloní, ukloním se taky.

Čl. 5: Zkoušky

Tam by překlep.

Ad bod Průběh zkoušek) článku 5 Zkoušky: „Zkoušky začínají a končí vždy malým pozdravem v postoji – na začátku se klaní prostoru, komisaři, sparingovi. Na konci naopak – sparingovi, komisaři, prostoru. (Bylo uvedeno chybné pořadí, opraveno na onom místě a zdůrazněno zde.)

Poděkování

Na závěr dodám, že doufám, že vám podzimní články o etiketě něco daly a těším se na viděnou na tatami!

Lůca