Peníze až na prvním místě

Peníze až na prvním místě

Probírali jsme současnou situaci z hlediska plateb za cvičení a dospěli jsme k následujícímu:

1. Zmražení zaplacených částek

Všechny zaplacené částky za cvičení jsou „zmraženy“ po dobu pandemického nouzového stavu. Bude-li proto nouzový stav trvat například 3 měsíce, mají všichni cvičení předplaceno automaticky o 3 měsíce déle.

2. Vratky řešeny operativně

Možné vratky na základě individuálních potřeb budeme řešit operativně poté.

3. Uvidíme, co Sokol

Doufáme, že nám Sokol nebude za tu dobu počítat žádné nebo jen docela malé udržovací poplatky. Pokud by byly vyšší, museli bychom to nějakým způsobem promítnout do rozpočtu oddílu, ale budeme se snažit, aby bylo zatížení rozloženo spravedlivě.

4. Videotréninky?

Budou-li realizovány on-line cvičební programy (videotréninky), o kterých jsme mluvili na posledních trénincích, budeme se je snažit realizovat jako dobrovolný instruktorský vklad do společné práce na seberozvoji.

Držme si palce.

za vedení Ivan

Photo by Ibrahim Rifath on Unsplash