Význam obi – pásků v bojovém umění

Význam obi – pásků v bojovém umění

Co znamenají jednotlivé pásky, které si na každý trénink uvazujeme a kdo je vymyslel? Pro někoho nové informace, pro někoho znovuuvědomění si, že jsme na nikdy nekončící cestě za poznáním.

Níže přinášíme úryvek z článku od Shihana Petra Dolejše, kterého si můžeme pamatovat ze seminářů na Mírově:

„OBI – systém udělování a nošení pásů byl v bujutsu zaveden v Japonsku koncem 19. století. Autorem tohoto systému je profesor Jigoro Kano /10. DAN judo, Yudansha/, který jej poprvé zavedl v judo. Jeho zavedením sledoval možnost rozlišení dosažené úrovně vzdělání u svých studentů. Současně hledal i motivační prvek do rozvoje každého judisty na jeho „ Cestě „ za poznáním. Tuto myšlenku postupně převzali i mistři z jiných bujutsu ( karate…aj.). Výsledkem bylo, že na základě pravidelných zkoušek byly mistrem dané školy či stylu postupně udělovány žákům a studentům udělovány pásy / OBI / různých barev, které symbolizovaly odlišnou pokročilost každého z nich.

OBI označuje technické vědomosti jeho nositele v daném bujutsu a současně poukazuje na jeho duševní a charakterové vlastnosti. Kruhový tvar obi je symbolem neustále se vracející dlouhé cesty, kterou začátečník přejde, aby dosáhl mistrovství duševní harmonie a pohody. Obi je znakem vnitřní úrovně na cestě za poznáním bojového umění, tedy míry šikovnosti, moudrosti, charakteru, ale i morální čistoty.

OBI a jednotlivé stupně dovedností se rozlišují na žákovské a mistrovské:

Žákovské stupně jsou označovány KYU a jsou vnímány jako schody po cestě za poznáním daného umění. Každá z daných barev jednotlivých KYU má svůj vnitřní význam, který dokládá i určitou obsahovou náplň pásů a měla by i vypovídat o jeho nositeli. Číselně jsou řazeny vždy od nejvyššího čísla = nejnižší dovednost až po číslo 1, tedy 1.kyu, označující nejvyšší žákovský stupeň. Počet kyu, množství barev a jejich postupnost bývá v jednotlivých bujutsu různorodé a odlišné.

Shiro-obi (bílý pás). Slouží na ovázání Do-gi (kimona). Bílá barva je barva začátečníků – duše a vědomí jsou netknuté. Bílá barva označuje nevinnost, tedy toho jehož duše a vědomí je prázdné a který nezná žádné aspekty učení bujutsu.

Daidairo-obi (oranžový pás). Oranžová je barva vycházejícího slunce, barva pochopení a šikovnosti. Oranžové OBI potom označuje cvičence, kterého zastihl záblesk slunce a on svoji pozornost obrací k učení bujutsu.

Kiro-obi (žlutý pás). Žlutá je barva zářícího slunce, barva pochopení a šikovnosti cvičence se obrací k novým horizontům výcviku. Žlutá je barva slunce, světla a plodnosti, proto je to barva těch cvičenců, pro které začne slunce zářit, kteří ve svojí duši mají pochopení. Šikovnost je zde ve znamení východu slunce, úsvitu a svítání do nového dne.

Aori-obi (modrý pás). Modrá je barva dálek, nebe a oceánu. Jeho nositelem jsou cvičenci, jejichž snažení sahá až k horizontům poznání, ale nemá ještě tajemství hlubin. Toto OBI si zaslouží ten, u koho snažení a touha už sahají k horizontům poznání, u koho duše se blíží k hlubinám moře, ale nebylo dosud nalezeno tajemství hlubin.

Murasaki-obi (fialový pás). Fialová je barva pronikání do tajemství hlubin. Je to barva hloubky oceánu. Toto OBI si zaslouží ten, kdo je již schopen pronikat do hloubky tajemství poznání.

Midori-obi (zelený pás). Zelená je barva přírody, je tedy barvou toho, kdo je schopen zpracovat světlo, je schopen hledat nové myšlenky. Označuje člověka, který na své cestě je již schopen nalézat mezi dosaženými znalostmi a vědomostmi to nové aktuální, které předtím nerozpoznal.

Chairo-obi (hnědý pás). Hnědá barva symbolizuje trvanlivost, spolehlivost, pevnost, neoblomnost. Hnědá je barva země, je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, kterého technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.

Mistrovské stupně jsou označovány DAN. Všeobecně jsou pakvnímány jako stupně po cestě za poznáním daného umění. Počet těchto stupňů je ucelený a to celkem na 10. Číselně jsou řazeny vždy od nejnižšího čísla tedy 1.DAN = první mistrovský stupeň až po 10.DAN, označující nejvyšší možný dosažený mistrovský stupeň.

Obecně označuje mistrovský stupeň pás černé barvy a je nošen pro všechny úrovně DAN.

KURO OBI ( Černý pás). Černá je barva všech barev (neodráží fyzikální zákony), je znakem vesmíru. Vesmír nemá hranice, stejně tak jako nemá hranice mistrovství v jutsu. Černý pás označuje člověka, který získal takové charakterové vlastnosti a takovou úroveň dovedností v jutsu, že je vybaven pro pochopení “Cesty“. Černá barva není barvou vítězství, ale noci. Tato barva zároveň ukazuje, že den, který začínal oranžovou /žlutou / barvou slunce, a končil černou barvou noci je na konci a začíná nový den.

Shihan Petr Dolejš

DAN Karate Jutsu, Kyoshi

Celý článek si můžete přečíst tady: http://www.sakura-jujitsu.cz/clanky/detail/obi-a-jeho-vyznam-v-bujutsu/