Instruktorský seminář – poslední před prázdninami

Pravidelný seminář pro instruktory a instruktorky oddílu Jujitsu. Pro 3. kyu a výš nebo na pozvání.