GDPR pro sportovní spolky dle UOOU

Údaje členů spolku

Jsme malý sportovní spolek a zpracováváme seznam členů spolku dle § 236 občanského zákoníku.

Vedení evidence je zákonným zpracováním údajů ve smyslu čl. 6 GDPR. V tomto případě není nutno, ani nelze vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů. GDPR v tomto případě nijak speciálně neupravuje a tím ani nebrání zpracování kontaktních údajů. Vedení a použití dobrovolně sdělených čísel telefonů či e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení, např. zpravodajů, je realizací oprávněného zájmu spolku podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Údaje o cvičících

Jakožto poskytovatel sportovních služeb osobám, které nejsou členy spolku, zpracováváme osobní údaje těchto osob. Děje se tak na smluvním základě, bez ohledu na to, zda je sjednáno písemně či nikoliv, jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Souhlas se zpracováním údajů proto nelze vyžadovat. Opět se jedná o realizaci oprávněného zájmu spolku.

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu:

  • jméno a příjmení,
  • email,
  • telefon,
  • věk,
  • zaměstnání,
  • informace o platbách za služby,
  • informace o zraněních vzniklých během poskytování služeb.

Výše uvedené informace neposkytujeme třetím osobám a slouží k interní statistice; kontaktní údaje využíváme ke komunikaci se cvičícími. Výjimku tvoří informace o zranění, které předáváme pro účely evidence instituci TJ Sokol Vršovice, jakožto pronajímateli sportovních prostor určených k poskytování našich služeb, a rovněž pro účely prošetření případů zdravotní pojišťovnou. 

Zpracování fotografií

Během akcí pořádaných naším spolkem jsou pořizovány fotografie, které zveřejňujeme na webových stránkách www.jujitsu.cz a na Facebookové stránce oddílu

Na fotografiích mohou být kromě členů spolku a cvičících zobrazovány i třetí osoby (návštěvníci veřejných akcí, např. zkoušek; procházející osoby u venkovních akcí), k čemuž není nutný souhlas těchto osob. Jedná se o pořizování reportážních a propagačních fotografií a nejedná se tak primárně o problematiku ochrany osobních údajů.

Respektujeme zásady slušného chování a nepořizujeme fotografie dle ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, která upravují pořizování podobizny.

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Činnost malého spolku nespadá pod činnosti uvedené v článku 37 odst. 1 písm. a), b) a c) GDPR, na základě kterých vzniká správci povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

Více informací k problematice

Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k činnosti spolků, sportovních klubů a obdobných zájmových sdružení a nejčastěji kladené otázky naleznete zde: UOOU – GDPR pro sportovní spolky – FAQ