1984
Oddíl má více než dvacetiletou tradici – počátky se váží k roku 1984, od roku 1985 oddíl existoval oficiálně jako 207. ZO Svazarmu (později Klub Omega) se zaměřením na branný pobyt dětí v přírodě a sloužil jako náhrada zakázaného skautského hnutí. V pojetí oddílu se pod brannou výchovou skrýval kromě klasických skautských dovedností trénink různých bojových prvků.

1988
V roce 1988 probíhaly pod vedením Ladislava Petráše (VIII. DAN WJJKO) první semináře Jissai-Jitsu, což byl krycí název pro Jiu-Jitsu, jehož vyučování bylo tehdy z ideologického hlediska zakázáno. Po pádu režimu padla i veškerá omezení a oddíl přijal zkouškový systém celosvětové organizace World Ju-Jitsu Ko-Budo Organization (WJJKO).

2005
V rámci ČR spadal oddíl do roku 2005 pod Federaci Ju-Jitsu České republiky, ale kvůli neshodám s jejím vedením oddíl založil vlastní svaz Ju-Jitsu ČR, který poté jako jediný v ČR získal licenci od WJJKO na její zastupování v ČR.

NYNÍ
V současné době oddíl sídlí v objektu TJ Sokol Vršovice. Tréninky jsou rozděleny podle dosažených technických stupňů. Každoročně se pořádají i speciální semináře s významnými hosty, představiteli různých bojových umění a systémů. Dvakrát ročně se otevírá i kurz ženské sebeobrany, zaměřené na principy sebeochrany a sebeobrany, které se trénují jak teoreticky, tak prakticky.

Začente svičit s nami

Pokročilé skupiny