Kurz

Otevíráme nový kurz japonského bojového systému Ju-jitsu, který se postupně vyvinul pro potřeby 21. století s moderními bojovými prostředky a důrazem na bojovou gymnastiku. Více o oddílu zde.

 • 12 lekcí

  26 vyučovacích hodin cvičení v centru Prahy na kvalitní žíněnce (tatami).

 • Osobní přístup

  Na každé lekci je přítomen trénér a minimálně dva instruktoři, kteří kontrolují cvičící a opravují je.

 • Výuka základů sebeobrany

  a všeobecný pohybový rozvoj zahrnující zlepšení kondice, pohyblivosti a koordinace pohybu. V průběhu cvičení je zajištěn individuální přístup včetně zohlednění věku a pohybových schopností cvičence.

 • Závěrečný několikahodinový seminář

  Prověří osvojení si vašich fyzických, ale i psychických schopností a dovedností.

 • Možnost pokračovat ve výcviku

  dále ve vyšší technické skupině, stát se členem našeho oddílu a navštěvovat různé semináře pořádané naším či jiným oddílem případně i navštěvovat otevřené semináře pořádané jinými organizacemi reprezentujícími různé styly bojových umění.

A v neposlední řadě i nová přátelství…

Kurz je dělen na dvě období. První období je zaměřeno na všeobecný tělesný rozvoj (dorovnání rozdílů mezi cvičenci), získání základních znalostí a pohybových návyků boje, osvojení si speciálních technických dovedností a klíčových takticko-strategických principů.

Druhé období je určeno především pro seznamování a osvojování principů a složitějších kombinací na úrovni 6. Kyu. Přechod mezi obdobími je plynulý, vše se prolíná a navazuje.

Součástí kurzu je získání taktických a základních právních vědomostí (nutná obrana a krajní nouze).

Na závěr kurzu je možné složit zkoušky na 6. kyu (bílý pásek) Ju-Jitsu.

Cíle kurzu:

 • naučit se efektivně chovat, jednat a pohybovat v ohroženém prostoru a v nebezpečné situaci
 • umět si udržet agresora od těla a dát mu najevo svou sílu
 • dokázat zaujmout výhodnější pozici, využít skutečnou i improvizovanou zbraň
 • získat zdravé sebevědomí
 • dozvědět se o základech taktiky a strategie a o právu na obranu (§ 29 a § 28 Tr. zák.)
 • proniknout o krůček dále do tajemství a krásy bojových umění
 • naučit se novým pohybům a pohybovým dovednostem (především v oblasti bojové gymnastiky) jako je např. schopnost reagovat na nenadálou změnu těžiště či na signál)
 • udělat něco pro své zdraví, mentální naladění a výkonnost

Místo a čas

Kurz probíhá v dojo v Praze ve Vršovicích (podium vybavené tatami, TJ Sokol Vršovice). Cvičí se každé úterý od 19:00 do 20:30 hod. po dobu tří měsíců. Přicházíme asi o 15 minut dřív, abychom se stihli převléknout.

Oděv a pomůcky

Cvičí se naboso, ve volném pohodlném oděvu pod vedením akreditovaných instruktorů. Veškeré cvičební pomůcky (např. cvičné zbraně, úderové lapy a další pomůcky pro trénink) jsou k dispozici na místě.

Podrobnější informace ke cvičení a k oblečení najdete v etickém desateru.

Cena

Cena kurzu je 1.500,- Kč, pokrývá přímé tréninkové náklady a zahrnuje:

 • 12 tréninkových jednotek
 • speciální závěrečný seminář pro absolventy kurzu
 • tričko na cvičení se znakem
 • využití oddílových pomůcek – zbraní, holí, lap atd.
 • zdravotní dozor (všichni instruktoři pravidelně absolvují kurzy ČK)
 • členství v TJ Sokol Vršovice a z něj plynoucí úrazové pojištění

V ceně je nejenom cvičení na kvalitním tatami, deseti lety prověřená cvičební metodika, včetně zcela ojedinělé bojové gymnastiky, zahraniční výcviková licence WJJKO, seznámení se základními taktickými principy atd., ale také stálá přítomnost dvou až tří instruktorů na každém tréninku. V tom se mimo jiné výrazně lišíme od většiny jiných oddílů. Kurz je ukončen velkým seminářem a možností získání technického stupně 6.kyu Ju-jitsu.

Kurz je potřeba zaplatit nejpozději před druhou lekcí. To znamená, že pokud přijdete jen jednou a rozmyslíte si to, nemusíte platit nic.

Na účastnice kurzu, které u nás v minulosti absolvovaly kurz sebeobrany pro ženy, se vztahuje sleva ve výši  50%.

Podmínky účasti kurzu

Podmínkou účasti kurzu je dosažení 15 let věku a alespoň přiměřený zdravotní stav (vážnější zdravotní omezení třeba konzultovat předem). Účastníkem může být i cizinec, pokud rozumí anglicky. Horní věková hranice není omezena.

Přihlašování na kurz je možné i po jeho začátku, ale nedoporučujeme to odkládat, protože hrozí riziko, že se kapacita kurzu naplní a nábor bude zastaven.

Účast na vstupním kurzu je povinná i pro zájemce, který už má zkušenosti z jiných bojových umění. Pokud během kurzu prokáže, že jeho znalosti a dovednosti jsou min. na úrovni 5. kyu Ju-Jitsu, bude přeřazen do vyšší technické skupiny.

Nyní probíhá nábor do podzimního kurzu 2019.

KUDY K NÁM:

Jedou k nám: TRAMVAJE č. 4, 13 a č.22 na zastávku Vršovické náměstí,

popřípadně TRAMVAJE č. 6, 7 a 24 nebo AUTOBUS č. 124 a 139 na zastávku Bohemians

Vstup do cvičebních prostor je z ulice Sportovní (boční vchod kolem tenisových kurtů).

GPS +50°4’5.435″N, +14°27’12.174″E.

Pokud pojedete vlastním vozem, připravte se na poněkud složitější parkování (vizte mapu).

Vedoucí kurzu:

Přihlašovací formulář:

Galerie z proběhlých kurzů