Skupina B

 

Podmínky účasti

 • Dosažení 6. kyu (nebo absolvování vstupního kurzu JJ)

Náplň cvičení

Techniky 6.-5. kyu. Výcvik v základních pohybových dovednostech, atemi-waza (kopy a údery) a ukemi-waza (pády). Základní prvky systému. Drilová příprava pro sebeobrané situace. Základy bojové gymnastiky. Doba cvičení: 6-12 měsíců, 2x-3x týdně

 • Gymnastika

  Gymnastické cviky jsou zaměřený zejména na posílení středu těla a zvyšení koordinace pohybu. Cvičenci by meli zvládnout zákaldní gymnastické prvky jako např. hvezda na obou rukou, stoj na rukou s dopomocí apod.

 • Pády

  Osvojení všech základních pádů.

 • Velké techniky

  Osvojení všech základních krátkých pak a dvou základních hodů – o-goshi a soe-nage.

 • Atemi-waza

  Nácviky základních údarů a kopů ve všech možných a nemožných situacích – se sprangem, bez sparingu, do lap, do pytlů, do měkkých a do pevných povrchů